Regulamin użytkowania

Wszystko o Edynburgu

Ostatnia aktualizacja: 26 października 2020 r.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem („nas”, „my” lub „nasz”).

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków.

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub korzystają z niej.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków.

Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, możesz nie uzyskać dostępu do Usługi.

Tworząc u nas konto, musisz podać nam dokładne, kompletne i aktualne informacje. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować:

natychmiastowe zamknięcie Twojego konta w naszym Serwisie.

Polityka prywatności

Nie wykorzystamy ani nie przekażemy żadnych Twoich informacji żadnemu innemu źródłu bez Twojej uprzedniej zgody.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek reklamy lub usługi świadczonej przez reklamodawcę na tej stronie.

Nie będziemy akceptować nagości, nieprzyzwoitych lub obraźliwych zdjęć lub tekstów na tej stronie, a w przypadku naruszenia,

Twoje połączenie zostanie natychmiast zakończone.

Polityka Cookie

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie („Polityka”) opisuje, czym są pliki cookie oraz w jaki sposób i są wykorzystywane przez witrynę allaboutedinburgh.co.uk („Witryna” lub „Usługa”) oraz wszelkie powiązane z nią produkty i usługi (łącznie „Usługi”). "). Niniejsza Polityka jest prawnie wiążącą umową między Tobą („Użytkownik”, „Ty” lub „Twój”) a operatorem Witryny („Operator”, „my”, „nas” lub „nasz”). Powinieneś przeczytać niniejszą Politykę, aby zrozumieć rodzaje plików cookie, których używamy, informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie i jak te informacje są wykorzystywane. Opisuje również dostępne opcje dotyczące akceptowania lub odrzucania korzystania z plików cookie. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy, przechowujemy i zabezpieczamy Twoje dane osobowe, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to małe fragmenty danych przechowywane w plikach tekstowych, które są zapisywane na Twoim komputerze lub innych urządzeniach podczas ładowania stron internetowych w przeglądarce. Są one powszechnie używane do zapamiętywania Ciebie i Twoich preferencji, zarówno w przypadku pojedynczej wizyty (za pomocą „sesyjnego pliku cookie”), jak i wielu powtórnych wizyt (za pomocą „trwałego pliku cookie”).

Trwałe pliki cookie

Trwałe pliki cookie służą do zapamiętywania Twoich preferencji w ramach naszej Witryny i pozostają na Twoim komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym nawet po zamknięciu przeglądarki lub ponownym uruchomieniu komputera. Zapewniają one spójne i wydajne wrażenia podczas korzystania z Witryny i Usług.

Jakiego rodzaju plików cookie używamy?

Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie pozwalają nam oferować najlepsze możliwe doświadczenia podczas uzyskiwania dostępu do naszej Witryny i poruszania się po niej oraz korzystania z jej funkcji. Na przykład te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać, że utworzyłeś konto i zalogowałeś się na to konto, aby uzyskać dostęp do treści.

 

Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie pozwalają nam obsługiwać Witrynę i Usługi zgodnie z dokonanymi przez Ciebie wyborami. Na przykład rozpoznamy Twoją nazwę użytkownika i zapamiętamy, w jaki sposób dostosowałeś Witrynę i Usługi podczas przyszłych wizyt.

Jakie masz opcje dotyczące plików cookie?

Jeśli nie podoba Ci się idea plików cookie lub niektórych rodzajów plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby usunąć pliki cookie, które zostały już ustawione i nie akceptować nowych plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak to zrobić lub dowiedzieć się więcej o plikach cookie, odwiedź internetcookies.org Należy pamiętać, że jeśli usuniesz pliki cookie lub ich nie zaakceptujesz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji oferowanych przez Witrynę i Usługi.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki lub jej warunków dotyczących Witryny i Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem od opublikowania zaktualizowanej wersji niniejszej Polityki w Witrynie. Kiedy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na dole tej strony.

Akceptacja tej polityki

Potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszą Polityką i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Uzyskując dostęp i korzystając z Witryny i Usług, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Polityką. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki, nie masz uprawnień do uzyskiwania dostępu lub korzystania z Witryny i Usług.

Kontakt z nami

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, aby dowiedzieć się więcej na temat niniejszej Polityki lub chcesz skontaktować się z nami w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej korzystania przez nas z plików cookie, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres info@allaboutedinburgh.co.uk Ten dokument został ostatnio zaktualizowany 20 stycznia, 2021

Linki do innych stron internetowych.

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez

All About Edinburgh i All About Edinburgh nie mają kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami stron internetowych lub usług stron trzecich i nie przyjmują za nie odpowiedzialności.

Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że All About Edinburgh nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług stron trzecich.

Zakończenie

Możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić dostęp do naszej Usługi, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz Warunki.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu, pozostają w mocy, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, zrzeczenia się odpowiedzialności z tytułu rękojmi, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Po rozwiązaniu, Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygasa. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu skontaktować się z nami, a reklama zostanie pobrana ze strony.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii, bez względu na przepisy kolizyjne.

Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między nami dotyczącej naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które mogliśmy zawrzeć między nami w odniesieniu do Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić ją z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków.

Co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi warunkami, zaprzestań korzystania z Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami pod adresem gary@allaboutedinburgh.co.uk

 

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM WSZELKIE GWARANCJE DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI I WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Witryna Lothian an Borders została przetłumaczona dla Twojej wygody za pomocą oprogramowania do tłumaczenia obsługiwanego przez Tłumacza Google. Podjęto rozsądne wysiłki, aby zapewnić dokładne tłumaczenie, jednak żadne tłumaczenie automatyczne nie jest doskonałe ani nie ma zastępować ludzkich tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane jako usługa dla użytkowników strony internetowej Lothian an Borders i są dostarczane „tak jak są”. Nie udziela się żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, co do dokładności, rzetelności lub poprawności jakichkolwiek tłumaczeń wykonanych z języka źródłowego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (takie jak obrazy, filmy, Flash itp.) mogą nie zostać dokładnie przetłumaczone ze względu na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Oficjalny tekst jest podstawową wersją językową serwisu. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają skutków prawnych dla celów zgodności lub egzekwowania. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania związane z dokładnością informacji zawartych w przetłumaczonej witrynie, należy zapoznać się z podstawową wersją językową witryny, która jest wersją oficjalną.